Főoldal Oktatási segédanyagok Linkek Jogi nyilatkozat

Rólunk Kutatók Kapcsolat

Kisegyhz-kutat Egyeslet
FőoldalRólunkDokumentumokTanulmányokAdatbázisBibliográfiaKutatók

A baptista egyház válogatott bibliográfiája

Az amerikai magyar baptista gyülekezetek történetéről szóló tanulmányok jegyzéke megtalálható: Bereczki Lajos (szerk.): Krisztusért járva követségben. Tanulmányok a magyar baptista misszió 150 éves történetéből, Budapest, 1996, Baptista Kiadó, 442- 449.

Az egyes magyarországi baptista gyülekezetek történetéről szóló tanulmányok jegyzéke megtalálható: Bereczki Lajos (szerk.): Krisztusért járva követségben. Tanulmányok a magyar baptista misszió 150 éves történetéből, Budapest, 1996, Baptista Kiadó, 402-414.

Az erdélyi magyar baptista gyülekezetek történetéről szóló tanulmányok jegyzéke megtalálhatóBereczki Lajos (szerk.): Krisztusért járva követségben. Tanulmányok a magyar baptista misszió 150 éves történetéből, Budapest, 1996, Baptista Kiadó, 431-439.

Magyar származású baptista misszionáriusok, illetve magyarországi (történelmi) baptista lelkészek, egyházi személyek életével kapcsolatos tanulmányok jegyzéke megtalálható: Bereczki Lajos (szerk.): Krisztusért járva követségben. Tanulmányok a magyar baptista misszió 150 éves történetéből, Budapest, 1996, Baptista Kiadó, 451-480.

A baptisták egyházi szervezete, Budapest, 1902.

A Magyarországi Baptista Egyház Alapokmányai. A Magyarországi Baptista Egyház Alapszabálya. A Magyarországi Baptista Egyház Szervezeti és működési szabályzata. Sajtó alá rendezte: A Magyarországi Baptista Egyház Alkotmányügyi Bizottsága. Budapest, 1996

Baptista Hitvallás. Magyarországi Baptista Egyház, Budapest, 1989,

Almási Mihály: A Clevelandi Magyar Baptista Misszió 85 éves története, Jubileumi Emlékkönyv 1899-1984, Cleveland, 1985

Balogh Lajos: A Magyarországi Baptisták Statisztikája az 1907-es évről, Baptista Szövetség, 1908

Bartha István: Az erdélyi magyar baptisták története a kommunista diktatúra idején (1948-1989. december 23.), Szatmár, 1995, kézirat

Bányai Jenő: Az erdélyi és alföldi baptista misszió kezdeti korszaka, Theológiai Szemle, 1966. 1-2. 26-37.

Bányai Jenő: Emlékezés egy háromnegyed százados évfordulóról (Hetvenöt éves az önálló magyar nyelvű baptista misszió, Békehírnök, 1968. 15-16. 132-133.

Bányai Jenő: Az első hitvalló baptisták. (Rottmayer János, Novák Antal... ), Békehírnök, 1971. 7. 26.

Bányai Jenő: Az első hazai bemerítések, Békehírnök, 1971. 17. 70.

Bányai Jenő: Az első hazai baptista gyülekezetek, Békehírnök, 1971, 18. 74.

Bányai Jenő: Az első missziómunkások, Békehírnök, 1971, 19. 78.

Bányai Jenő: A baptista misszió korszakai, Békehírnök, 1972. 3. 10; 4. 14.

Bányai Jenő: A magyarországi baptista egyházzene története 1876-1986, Budapest, 1986, kézirat

Bányai Jenő: A megtett útra emlékezünk. Az első magyarországi baptista gyülekezetek, Evangéliumi Hírnök, 1972, 7. 7-8.

Bányai Jenő: A vasárnapi iskolák történetéből, Békehírnök, 1971. 15-16. 62.

Bányai Jenő: A 125 eves magyarországi baptista misszió korszakainak áttekintése, Emléklapok, 1972, 20-29.

Bányai Jenő: Baptista Hitközségek statisztikai kiadványai 1939-ből, MBE Történelmi Emlékgyűjtemény

Bányai Jenő: Baptisták Szabolcs megyében (az 1890-es evektől), Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 1992. 2. 157-158.

Bányai Jenő: Magyarországi bemeritkező közösségek a szabadságharc és a Bach-korszak idején, Budapest, 1965, kézirat

Bányai Jenő: Mozaikok az óhazai baptizmus történetéből, Evangéliumi Hírnök, 1986. 21. 4-5.; 22. 6-7.; 23. 5-6.; 1987. 1. 4-5.

Bányai Jenő: Rottmayer János erdélyi bibliaterjesztő munkássága, Budapest, 1963, kézirat

Bányai Jenő: Rottmayer János születésének 150. évfordulójára. Békehírnök, 1968, 193.

Bányai Jenő: Száz év előtti bemerítés Pest-Budán, Békehírnök, 1965 szept., 15.

Bereczki Lajos (szerk.): Krisztusért járva követségben. Tanulmányok a magyar baptista misszió 150 éves történetéből, Budapest, 1996, Baptista Kiadó

Bodnár Ferenc: Életképek az alföldi baptista misszió kezdetéről, Gyula, 1970, kézirat

Bogár József: The Hungarian Baptists of Canada, Mc. Master University, 1949, disszertáció

Boross Kálmán: A baptisták felszabadítása, Dunántúli Protestáns Lapok, 1905. 853-856.

Borzási István: A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének története

Bretz Vilmos: A vasárnapi iskolai múlt emlékeiből, Békehírnök, 1933. 46. 331-332.

Csopják Attila: Képek a magyarországi baptista misszió történetéből, Budapest, 1928, 134.

Ficsor Donát: Az Orgoványi Vasárnapi Iskola, 1989, kézirat

Ficsor Lilla - Nemes Gyöngyi: A Kiskőrösi Vasárnapi Iskola, 1989, kézirat

Gergely Miklós: A békési baptisták története 1873/74-től 1938-ig, Szolgatárs, 2006.2.

Gerzsenyi László: A Magyarországi Baptista Misszió önállósulása (1894-1920), kézirat

Gerzsenyi László: Az Amerikai Magyar Baptista Szövetség 70 éves története az évi konvenciók fényében, Evangéliumi Hírnök, 1978. 17. 3.; 18. 4.; 1980. 22. 3-4.; 23. 3-5, 8.; 1981.

Gerzsenyi László: Száz éves az önálló magyar baptista misszió, Szolgatárs, 1994. 5. 44-46.

Győri Kornél: A baptista parasztprófétákról, Theológiai Szemle, 1967. 154-157.

Győri Kornél (szerk.): A Magyarországi Baptista Egyház Alapokmányai. A baptizmus rövid története, Baptista Hitvallás. Baptista Egyházszervezeti Szabályzat, Budapest, 1974

Győri Kornél: A reformáció harmadik ága - Kik a baptisták? - A hitvallás és a baptisták, Magyarországi Baptista Egyház. Budapest, 1990

Győri Kornél: Kettős évforduló. A magyarországi baptizmus két évtizedes útja a jogi egyenlőség megszerzésétől a felelős nagykorúságig, Theológiai Szemle, 1987. 6. 376-379.

Haraszti Sándor: Az amerikai magyar baptisták történetének rövid áttekintése, kézirat

Kautz, E. The Hungarian Baptist Movement int he United States, University of Pittsburgh, 1946, MA Thesis

Kirner A. Bertalan: Kornya Mihály Krónikája, Békés, 1949; 2. kiadás New York, 1960, 3. kiadás Budapest, 1990

Kiss Emil: A magyarországi baptista misszió története, In: Kiss Emil: Missziótörténet, Budapest, 1979, 121-152.

Kiss Emil: Néhány lap a magyarországi baptisták életéből, Egyházak a változó világban, A Nemzetközi Egyháztörténeti Konferencia előadásai, Esztergom, 1991, 535-57.

Kiss László: A kalotaszegi úttörő-missziókerület története, kézirat

Kiss László: A székelyföldi baptista misszió története 1888-1919, kézirat

Kiss László: A szilágysági baptista missziótörténet első kora 1882-1919, kézirat

Kiss László: Adatok az erdélyi magyar baptisták történetéhez. A két szövetség kora: 1919-1929, Arad, 1995, kézirat

Kiss László: Adatok az erdélyi magyar baptisták történetéhez. Rendszerváltások és üldöztetések között (1940-1951), Arad, 1994, kézirat

Kiss László: Adatok az erdélyi magyar baptisták történetéhez. Új vallásszabadságban, 1990-1995, Arad, 1995, kézirat

Kiss László: Az Arad megyei baptista misszió történet kezdete, Szolgatárs, 1993, 3. 28-31.

Kiss László: Az Érmelléki Baptista Missziótörténet első kora: 1882-1919, kézirat

Kiss László: Erdélyi magyar baptista missziótörtenet. (1866-1919), Arad, 1994, 140, kézirat

Kiss László: Gyülekezetek keletkezése Erdélyben 1869-1930 között, kézirat

Kiss László: Székelyföldi Baptista Krónika, Sepsiszengyörgy, 1975, kézirat

Kiss László: Székelyföldi Baptista Krónika. Missziótérkép az 1925-1930 közötti időről, kézirat

Kiss Tibor: A Vasárnapi Iskola múltja, jelene és jövője, Biharugra, 1990, szakdolgozat

K. G.: Baptista igehirdetés és vasárnapi iskola Óbudán, Pesten és Újpesten 1873-ban, Békehírnök, 1993. 8. 58.

Kovács Géza: Jubileumi év elé. (Kilencven éves a szervezett magyarországi baptista misszió), Békehírnök, 1962, 24. 9, 11.

Kovács Géza: Közösségünk kialakulásának társadalmi háttere, Békehírnök, 1963, 2. 6-7.

Kovács Géza: A nagyszalontai ,,prófétaiskola" Lajos Janos, Kőrösi János, Domján Mihály, Domján Imre, Vass Sándor munkássága, Békehírnök, 1963, 20. 6-7.

Kovács Géza: Úttörő missziós központ Békésen. Sós István, Takács János, Buzi Károly munkássága, Békehírnök, 1963. 21. 6-7.

Kovács Géza: A szakadástól a megbékélésig, Békehírnök, 1963.24. 14-16.

Kovács György: Mikor és hogyan jöttek létre tömegesen új gyülekezetek a magyar baptizmus során? (Az 1873-1993-as évek statisztikái alapján készült grafikonok, a történelmi Magyarország vonatkozásában.), Szolgatárs, 1995. 5. 7-12.

Kovács Imre: A magyarországi Baptista Egyház szeretetintézményeinek története, Budapest, 1989, szakdolgozat

Kristóf Domokos: A magyarországi baptisták és nemzetközi kapcsolataik. (Az anabaptistaktó1 a Magyarországi Baptista Egyház legutóbbi évtizedéig), Budapest, 1989

Kristóf Domokos: Missziónk történetéhez, Békehírnök, 1929, 15. 127.

Jobbágy István: A magyarországi baptista gyülekezeti és kóruséneklés múltja és jelene, I-IV., Szolgatárs, 1995. 1. 44-47; 2. 46-47., 3. 37-39.; 4. 33-35.; Magyar Egyházzene, 1993/94. 2. szám

Macher Tivadar: Irányvonalak az ifjúsági munkában, Budapest, 1989, szakdolgozat

Magyarországi Baptista Egyház, Budapest - Románia: Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége, Nagyvárad: Adattár, statisztika, levéltári anyagok

Mészáros Kálmán: Meyer Henrik munkássága, kora egyházi és társadalmi viszonyainak tükrében, Theológiai Szemle, 1974, 116-120.

Mészáros Kálmán: Nyolcvan éves az ,,Ócsai Hitközség", Békehírnök, 1982. 21. 86.

Mészáros Kálmán: Száznegyven éve volt az első baptisták bemerítése, Az én házam népe, 1984, 200-204.

Mészáros Kálmán: A Magyarországi Baptista Egyház vázlatos története, Budapest, 1985, Baptista Teológiai Szeminárium Egyháztörténeti Tanszéknek jegyzetei

Nagy János: Egyházunk országos szervezetének történeti áttekintése, Békehírnök, 1963. 13-14. 8-9.

Nagy-Ajtai Erzsébet: Study of the Work the Hungarian Baptist Aid (szakdolgozat)

Nagy József (szerk.): A Magyarországi Baptista Egyház Alapokmányai. A baptizmus rövid története, Budapest, 1967

Papp János: Az ifjúság szerepe a Magyarországi Baptista Gyülekezetekben, Győr, 1992, szakdolgozat

Papp János: Az ifjúság szerepe a magyarországi baptista gyülekezetekben. Akadémiai szakdolgozat vázlata, Szolgatárs, 1993. 3. 16-17.

Petre Gábor - Balla B. György - Vér Ferenc (szerk.): Amerikai Magyar Baptisták történelme 1908-1958, Cleveland, 1958

Somogyi Barnabás (szerk.): Csontokba zárt tűz - Dr. Somogyi Imre (Emericus) élete és munkája, Budapest, é.n.

Somogyi Barnabás (szerk.): Emlékkönyv a Baptista Teológiai Szeminárium alapításának 75. évfordulójára, Budapest, 1981, Magyarországi Baptista Egyház

Somogy Barnabás (szerk.): Emléklapok a Magyarországi Baptista Egyház 125 éves jubileumáról, Budapest, 1972, Jubileumi füzetek 3.

Somogyi Imre: A baptisták, Budapest, 1940, Magvető

Somogyi Imre: A vallásszabadság és a baptisták, Budapest, 1934, Magvető

Somogyi Imre: A vallásszabadság és a baptisták rövid történeti és közjogi megvilágításban, Budapest, é.n.

Somogyi Imre (szerk.): Emléklapok, Budapest, 1948, Baptista Hitközség, Jubileumi füzetek 1-2.

Somogyi Imre: Törvénymutató. A vallási élettel kapcsolatos törvények és rendeletek rövid összefoglalása, különös tekintettel a baptista vallásfelekezetre, Budapest, 1941

Szabadi F. Gusztáv: Történelmi adalék (Meyer Henrik munkatársai 1878 és 1905 között.), Lelki Élet, 1946, (márc.) 7.

Szabadi F. Gusztáv: Vasárnapi iskoláink 60 éves története, I-IV., Békehírnök, 1933. 45-52. szám.

Folytatás...

Főoldal | Linkek | Jogi nyilatkozat | Kapcsolat | Rólunk

© 2007-2010 Copyright, KKMCS, All rights reserved.