Főoldal Oktatási segédanyagok Linkek Jogi nyilatkozat

Rólunk Kutatók Kapcsolat

Kisegyhz-kutat Egyeslet
FőoldalRólunkDokumentumokTanulmányokAdatbázisBibliográfiaKutatók

Kisegyházakkal kapcsolatos művelődéstörténeti művek jegyzéke

Barrett, David V. Sects, "Cults" and Alternative Religions. A World Survey and Sourcebook, Blandford, 1996, Cassel

Fazekas Csaba: Kisegyházak és szektakérdés a Horthy-korszakban, Budapest, 1996, Teljes Evangéliumi Diák- és Ifjúsági Szövetség - Szent Pál Akadémia, Látószög könyvek

Fehér Ágnes: Vallási endogámia a szabadegyházi közösségekben, In: Tüskés Gábor (szerk.): "Mert ezt az Isten hagyta ..." Tanilmányok a népi vallásosság köréből, Budapest, 1986, 557-571.

Fekete Péter: Az egyház és a szekta, Budapest, 1993, Kálvin Kiadó

Fodor József: Vallási kisközösségek Magyarországon, Budapest, 1986, Magyar Média

Kamarás István: A globalitás és a lokalitás jegyei a magyarországi új vallási jelenségekben, In: Kamarás István: Kis magyar reliográfia, Pécs, 2003, Pro Pannonia, 340-357.

Kamarás István: Új vallási közösségek és a katolikusok egymásról alkotott képe hazánkban = Az új vallási közösségek és a katolikusok egymásról, Szabó Lajos - Tomka Miklós - Horváth Pál (szerk.): ... És akik mást hisznek?" Hívek és egyházak egymásról, Budapest, 2000, Balassi Kiadó, 53-64.

Kardos László: Egyház és vallásos élet egy mai faluban (Bakonycsernye, 1965), Budapest, 1969.

Kőbel Szilvia: Vallásos felekezetek törvényes elismerése a Kádár-korszakban, Jogtudományi Közlöny, 2001. 6. 287-297.

Lányi Kamillia: A szekták a demokráciában, Valóság, 1948, január - február

Lichti, James Irvin: The Response to National Socialism by Denominations, Los Angeles, 2000, University of California

Magyarországi Szabadegyházak Szövetsége: "Szabad államban, szabad egyházak", Budapest, 1945, Magyarországi Szabadegyházak Szövetsége

Martin, Walter: The Kingdom of the Cults, Minneapolis, 1985, Bethany House Publishers

Melton, J. Gordon: Encyclopedic Handbook of Cults in America, New York - London, 1986, Garland Publishing Inc.

Múlt, jelen, jövő, A Szabadegyházak Tanácsa tagegyházainak naptára, Budapest, 1985, 1986, 1987, Magyarországi Szabadegyházak Tanácsa

Nickels, Richard C.: Six Papers on the History of the Church of God, 1977

Rajki Zoltán: A könyv megszületésének története, In: Daniel Heinz - Fazekas Csaba - Rajki Zoltán: Tanulmányok Szigeti Jenő 70. születésnapjára, Miskolc, Bíbor Kiadó, 271-277.

Rajki Zoltán: A magyarországi történelmi kisegyházak társadalmi és emberjogi helyzete az elmúlt 50 év során, ATF Szemle, 2002. 2. 35-42.

Rajki Zoltán: A szabadegyházak, vallási közösségek helyzete Magyarországon a Kádár-korszakban, Protestáns Szemle, 2002. 2. 65-78.

Rajki Zoltán: Megtérések a rendszerváltozás után, Protestáns Szemle, 2001. 1. 1-15.

Rajki Zoltán: Preobra cenja u madarskoj posle rezima, Religija i tolerantija, 2005. 4. 13-32.

Rajki Zoltán: Szabadegyházak nemzetközi kapcsolatainak jellemző vonásai 1965 és 1979 között, Egyháztörténeti Szemle, 2005. 2. 114-128.

Rézműves Melinda: Kötetlen szövegű imádságok, Amaro Drom, 2001.1. szám

Főoldal | Linkek | Jogi nyilatkozat | Kapcsolat | Rólunk

© 2007-2010 Copyright, KKMCS, All rights reserved.