Főoldal Oktatási segédanyagok Linkek Jogi nyilatkozat

Rólunk Kutatók Kapcsolat

Kisegyhz-kutat Egyeslet
FőoldalRólunkDokumentumokTanulmányokAdatbázisBibliográfiaKutatók

Máté-Tóth András publikációi

I.Könyv

Máté-Tóth, A.: Bulányi und die Bokor-Bewegung. Eine pastoraltheologische Würdigung (PhD disszertáció) Wien, (1996) UKI.

Zulehner, P. M. - Máté-Tóth, A: Unterwegs zur Pastoraltheologie in den postkommunistischen Ländern Europas 3. Bde. Wien, (1997) Szeged, Pastorales Forum.

Máté-Tóth, A. - Jahn, M.: Studia religiosa. Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára. Szeged, (1998) Bába és Tsa.

Baumgartner, I. - Friesl C. - Máté-Tóth, A.: Den Himmel offen halten. Ein Plädoyer für Kirchenentwicklung in Europa.. Innsbruck, (2000) Tyrolia

Máté-Tóth, A. - Mikluscak, P.: Nicht wie Milch und Honig. Unterwegs zu einer Pastoraltheologie der postkommunistischen Länder Ost(Mittel)Europas. Ostfildern, (2000) Schwabenverlag. Horvátul: Nije kao med i mlijeko. Bog nakon komunizma. Zagreb, (2001) Kris?anska sadašnjost. Ukránul: Zemlja, scso ne tecse molokom ta medom. Kiev, (2004) Ivano-Frankivszka Teologicsna Akademija.

Máté-Tóth, A. - Mikluscak, P.: Kirche im Aufbruch. Zur pastoralen Entwicklung in Ost(Mittel)Europa: eine qualitative Studie. Ostfildern, (2001) Schwabenverlag

Máté-Tóth, A.: Theologie in Ost(Mittel)Europa. Ostfildern, (2002) Schwabeverlag

Máté-Tóth, A., Szerk.: Gyálarét társadalma. Szeged (2005) B&T

Máté-Tóth, A: Egyház a pokol kapujában. Szeged (2006) Agape.

Szilágyi T. - Szilárdi R.: Istenek ébredése. Vallás a társadalomban 1. Sorozatszerkesztő: Máté-Tóth A. Szeged (2007) JATE Press

Máté-Tóth A. - Juhász, V: Vallási közösségek a napi sajtóban. Szeged, (2007) JATE Press.

Máté-Tóth A. - Nagy Gábor D. Szerk: Vallási közösségek és tagjaik. Vallás a társadalomban. Vallástudományi sorozat. Szeged, ( 2007 in print) SZTE Press.

II.Disszertáció

Máté-Tóth, A.: Zeichen der Zeit und die katholische Kirche in Ungarn. Institut für Pastoralthologie. Wien, Universität Wien (1991). pp 196. [kézirat]

III.Egyetemi, főiskolai jegyzet

Kiss, M. R. - Máté-Tóth A.: Tudomány és társadalom, Budapest, (2001) BMI.

IV.Tanulmány, cikk

Máté-Tóth, A.: Idee und Praxis der Gewaltlosigkeit der BUSCH-Bewegung. Living in Truth. Szerk.: W. d. Jonghe, Pax Christi Nederlands Leiden (1989) 99-105.

Máté-Tóth, A.: Kisközösségek a közéletben. Teológia 2 (1989) 3: 188-192.

Máté-Tóth, A.: Születőben a szegények egyháza. Vigília 54 (1989) 648-652.

Máté-Tóth, A.: Szószegők? A nős papok II. nemzetközi kongresszusának háttere. Egyházfórum 5 (1990) 4. 96-102.

Máté-Tóth, A.: Igazság Istene. A II. világ történelmi tapasztalatai mint "locus theologicus". Teológia 25 (1991) 27-33.

Máté-Tóth, A.: The "second world" as context for theology. Popular Religion, Liberation and Contextual Theology. Szerk.: J. v. Nieuwenhove, B. Goldewijk, B. K. Kampen (1991) 183-191.

Máté-Tóth, A.: A szegények tanítása. Vigília 56 (1991) 575-581.

Máté-Tóth, A.: Ungarns Kirche zwischen Ultramontanismus und kreativer Autonomie. Pastoralblatt 43 (1991) (6) 309-316.

Máté-Tóth, A.: Egyházmegyei szinódus Szeged-Csanád. Távlatok (1992) (2) 242-250.

Máté-Tóth, A.: Freie Theologie in der freien Kirche Theologie und Glaube 89 (1992) 329-335.

Máté-Tóth, A.: Plébánoshiány. Egyházfórum 7 (1992) (3) 33-48.

Máté-Tóth, A.: Projekt Weltethos (Hans Küng) Filozófiai Szle (1992) (1-2) 282-284.

Máté-Tóth, A.: Nemzet - kereszténység - erkölcs. Adalékok a keresztény nemzeti gondolkodás jelenéhez. Valóság (1993) (9) 44-57.

Máté-Tóth, A. Policentrikus világegyház. Vigília (1993) (1). 42-45.

Máté-Tóth, A.: Katolikus konfliktuskultúra. Egyházfórum 9 (1994) (1) 30-44.

Máté-Tóth, A.: Pártprogramok az egyházakról. Egyházfórum 9 (1994) (1) 81-86.

Máté-Tóth, A.: Theologia est ancilla philosophiae? Albertus Magnus. JelenLét. (1994) 47-59.

Máté-Tóth, A. - Kiss, M. R.: Tanulható demokrácia? Új pedagógiai Szle (1994) (10) 89-98.

Máté-Tóth, A.: Töprengés a vallási változásokról. Tiszatáj 48 (1994) (6) 74-79.

Máté-Tóth, A.: Bokorból bozótba? Távlatok (1995) (6) 768-773.

Máté-Tóth, A.: Zwischen Treue und Verrat. Actio (1995) (Dezember)

Máté-Tóth, A.: Theologia familiaris. Die Familie als Subjekt der Theologie. Katholischer Akademikerverband Manuskripte (1996) (2) 68-81.

Máté-Tóth, A. - Lencsés, G.: Hittanárok és a hittan. Egyházfórum 11 (1996) (1) 23-54.

Máté-Tóth, A. - Andok, M.: Egyházi médiakritika teológiai kritikája. Médiakritika. T. Tamás. Budapest, Osiris (1997) 115-132.

Máté-Tóth, A.: Ecclesiogenese. Pastorale Strategien für eine Kirche des 21. Jahrhunderts. Actio - Zeitschrift für Akademiker 42 (1998) (4) 27-35.

Máté-Tóth, A. - Zulehner, P. M: Pastoraltheologie "Ost"." Pastoraltheologische Informationen 18 (1998) (2) 367-386.

Máté-Tóth, A.: Tanuló egyház. A szociális körlevél pasztorálteológiai olvasata. In: Studia religiosa. Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára. Máté-Tóth A. - Jahn, M. Szeged, Bába és Tsa. (1998) 71-77.

Máté-Tóth, A.: A Családkörlevél pasztorálteológiai olvasata. A család. G. Hamp and G. Kelemen. Budapest, Balassi (2000) 24-31.

Máté-Tóth, A.: Eine Theologie der Zweiten Welt? Concilium 36 (2000) (3) 278-285.

Máté-Tóth, A.: Ist eine Theologie "after Gulag" möglich? Diakonia 31 (2000) (6) 437-443.

Máté-Tóth, A.: Ost-Erfahrung - Ost-Theologie. Die Zeichen der Zeit als theologische Herausforderung. Den Himmel offen halten. Ein Plädoyer für Kirchenentwicklung in Europa. Baumgartner, I. - Friesl C. - Máté-Tóth, A. Innsbruck, Tyrolia (2000) 237-254.

Máté-Tóth, A. - Juhant, J.: Widerstand und Konformismus. Kirche im Aufbruch. Zur pastoralen Entwicklung in Ost(Mittel)Europa: eine qualitative Studie. Máté-Tóth, A. - Mikluš?ák, P. Ostfildern, Schwabenverlag (2001) 318-338.

Máté-Tóth, A.: Konzilsrezeption. In. Kirche im Aufbruch. Zur pastoralen Entwicklung in Ost(Mittel)Europa: eine qualitative Studie. Máté-Tóth, A. - Mikluš?ák, P. Ostfildern, Schwabenverlag (2001) 339-359.

Máté-Tóth, A.: Szinkretizmus és kereszténység. Útjaidon. Ünnepi kötet Jelenits István 70. születésnapjára. Bazsányi, S. - Horkai, F. - Hörcher, Á. - Kovács, L. - Tőzsér, E. - Zsávolya, Z.. Budapest, Új Ember Kiadó (2002) 589-601.

Máté-Tóth, A. The Catholic Church in Hungary Now. Religion in Eastern Europe 24 (2004) (6) 1-13.

Máté-Tóth, A.: Christsein in der Großstadt. Christophorus 49 (2004) (1) 10-17.

Máté-Tóth, A.: Contexts of Thinking God. Sociology of Religion in Hungary. M. Tomka. Budapest - Piliscsaba, Pázmány Péter Catholic University (2004) 81-90.

Máté-Tóth, A.: Családteológia. Teológia a családok élettapasztalatának kontextusában. Embertárs 2 (2004) (1) 55-66.

Máté-Tóth, A.: Impulse. Massnahmen gegen den schiefen Turm. P. Pawlowsky. Klagenfurt, Hermagoras (2004) 115-118.

Máté-Tóth, A.: Missziós program. Távlatok (2004) (1) 34-38.

Máté-Tóth, A.: Preferencie orientácie v nábozenskych skupinách. Náboženská skupina ako potenciálny zdroj závislosti. Z. M. Lojda. Bratislava, Ústav pre vz?ahy štátu a cirkví: (2004) 17-31.

Máté-Tóth, A., Nagy, G. D. et al.: Changes of Religious Affiliation Between Generations among the Membership of Several Smaller Churches. Sociology of Religion in Hungary. M. Tomka. Budapest - Piliscsaba, Pázmány Péter Catholic University (2004) 152-164.

Máté-Tóth, A.: Baka Istene. Tisztelgő tanulmány halálának 10. évfordulójára. Tiszatáj 59 (2005) (9) 68-78.

Máté-Tóth, A.: Daidalosz tragédiája. Vigilia 70 (2005) (7) 596-598.

Máté-Tóth, A.: II. János Pál műve. Beszélő 10 (2005) (6-7) 40-55.

Máté-Tóth, A.: Vigília 70. Vigília 70 (2005) (2) 155-159.

Máté-Tóth, A. - Szásziné, F. A.: "Plébániai közösségfejlesztő program." Embertárs 3. (2005) (4) 292-301.

Máté-Tóth, A.: Politikai teológia. Vigilia. (2006) (6) 425-431.

Máté-Tóth, A.: Carmina burana. Vigilia 71 (2006) (12). 937-938.

Máté-Tóth, A.: Holy Nation. Nationalism as Civil Religion in Central and Eastern Europe. Religion & Society. V. Mortensen. Aarhus, Centre for Multireligious Studies. 9. (2006) 129-140.

Máté-Tóth, A.: Megjegyzések a "búcsú" teológiájához. Látó szívvel. J. Bende, V. H. O. Deák and I. Pákozdi. Budapest, Magyar Piarista Rendtartomány, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Vigilia Kiadó (2006) 171-178.

Máté-Tóth, A.: Szent nemzet. A nacionalizmus mint civil vallás Kelet-Közép-Európában. Úton. Tanulmányok Tomka Miklós tiszteletére. Hegedűs Rita and Révay Edit. Szeged, SZTE Vallástudományi Tanszék (2007) 153-168.

V.Recenzió, autoreferátum

Máté-Tóth, A.: Bensőséges bázisok. Recenzió Kamarás István azonos c. könyvéről. Vigília 59 (1994) 960.

Máté-Tóth, A.: Rezension unterwegs. Diakonia 32 (2001) (4) 273-277.

Máté-Tóth, A.: Az ártatlanság elveszítése. Vigília 69 (2004) (11) 875-876.

VI.Fordítás, lektorálás, bevezető, utószó, jegyzetek készítése

Boff, L.: Teológus a zöld pokolban, AGAPE, 1989

Boff, L.:: Ave Maria, AGAPE, 1990

Bauer, G. M.: Papagájketrec (novellák), AGAPE, 1991

Dahl, J.: Hogyan bátorítsunk ellenszegülésre és civilbátorságra, Egyházfórum 5 (1990) 1, 68-73

Krätzl, H.: Fundamentalizmus vagy liberalizmus, Egyházfórum 5 (1990) 2, 89-106

Rauscher, A.: Meghajlítani a kapitalizmust, Egyházfórum 6 (1991) 2, 5-12

Auer, C. M.: Az újítás szelleme ellen, Egyházfórum 6 (1991) 2, 13-20

Luzerni Nyilatkozat, Egyházfórum 6 (1991) 2, 75-81

Zulehner, P. M.: Válás után, Egyházfórum 6 (1991) 3, 31-41

Menozzi, D.: Antizsinat (1966-1984), Egyházfórum 6 (1991) 4, 16-24

Virt, G.: Sajtóetika, Egyházfórum 6 (1991) 4, 85-90

Szennay A.: A túlélés kevés, Egyházfórum 7 (1992) 1, 91-98

Kerkhofs, J.: Mennyire vallásos Európa, Egyházfórum 7 (1992) 2,16-27

Ilger, R.: A hitoktatás Európa állami iskoláiban, Egyházfórum 7 (1992) 2, 28-38

Lorscheiter, I.: Bázisközösségek a szegények között, Egyházfórum 7 (1992) 2, 108-116

Szabadságjogok az egyházban, Egyházfórum 7 (1992) 3, 105-111

Szennay A.: Lassú ébredés, Egyházfórum 8 (1993) 1, 59-70

Köhl, G.: Lelkipásztori munkatársak képzésének németországi tapasztalatai, Egyházfórum 8 (1993) 2, 14-25

Zulehner, P. M.: Vallás és egyház Kelet- és Közép-Európában, Katolikus Szle., 1993, 137-157

Bonhoeffer, D.: Keresztelőre, Egyházfórum 9 (1994) 1, 22-23.

IX.Elektronikus adathordozókon lévő munkák

Máté-Tóth, A.: Vallástudomány és teológia. (2002)
http://www.vallastudomany.hu/Members/matetoth/vtmtadocs/m-ta_Teologia_es_vallastudomany

Máté-Tóth, A. Szerk..: Tomka Miklós 60. Szociológus a társadalom és az egyház szolgálatában. Szeged, (2003) SZTE Vallástudományi Tanszék.
http://www.rel.u-szeged.hu/tomka/tomka.htm

Máté-Tóth, A: A transzcendencia-hit Magyarországon. Tomka Miklós 60. Szociológus a társadalom és az egyház szolgálatában. Máté-Tóth A. Szeged, (2003) SZTE Vallástudományi Tanszék. http://www.rel.u-szeged.hu/tomka/pdf/mta.pdf

Főoldal | Linkek | Jogi nyilatkozat | Kapcsolat | Rólunk

© 2007-2010 Copyright, KKMCS, All rights reserved.