Főoldal Oktatási segédanyagok Linkek Jogi nyilatkozat

Rólunk Kutatók Kapcsolat

Kisegyhz-kutat Egyeslet
FőoldalRólunkDokumentumokTanulmányokAdatbázisBibliográfiaKutatók

Magyarországi kisegyházakkal kapcsolatos művelődéstörténeti művek jegyzéke 2. rész

Szakács József: A magyarországi szabadegyházak. Teológiai és egyházszervezeti rendszerek vizsgálata, Budapest, 1984, SZETLI (kézirat)

Szigeti Jenő: 19. századi magyarországi bibliaárusok, Egyháztörténeti Szemle, 2005. 2. 98-113.

Szigeti Jenő: A kisebb magyarországi egyházak. In: Lendva L. Ferenc (szerk.): A magyarországi protestantizmus, 1918-1948, Budapest, 188-262.

Szigeti Jenő: A magyarországi szabadegyházak keletkezése és a protestáns egyházak, Theológiai Szemle, 1976. 3-4. 71-77.

Szigeti Jenő: A megváltás útja a XIX. századi szabadegyházi képeken

Szigeti Jenő: A 40 éves út. A Szabadegyházak Tanácsa történetének vázlata. In: Ne félj te kicsiny nyáj, Budapest, 1985, Szabadegyházak Tanácsa, 100-107.

Szigeti Jenő: A Szabadegyházak Tanácsa rövid története, In: Szeretettel szolgáljatok, 1982. 19-26.

Szigeti Jenő: A protestáns kisegyházak népi vallásossága, In: Hoppál Mihály (szerk.): Magyar Néprajz, VII. Budapest, 1990, Akadémiai Kiadó, 482-498.

Szigeti Jenő: A szabadegyházak indulása, História, 1991. 5-6. 17-18.

Szigeti Jenő: Az egészséges életmódra nevelés és a 19. századi szabadegyházi mozgalmak a Kárpát-medencében, ATF Szemle, 2005. 1. 64-72.

Szigeti Jenő: Az újprotestáns egyházak kialakulása a 19. századi Erdélyben és a Partiumban, ATF Szemle, 2005. 2. 57-67.

Szigeti Jenő: "... És emlékezzél meg az útról ..." Tanulmányok a magyarországi szabadegyházak történetéből, Budapest, 1981, Magyarországi Szabadegyházak Tanácsa

Szigeti Jenő: Gibt es noch Freikirchen? In: Beiheft zur Okumenische Rundschau, 64. Frankfurt am Main, 1992, Verlag Otto Lernbeck, 58-62.

Szigeti Jenő: Luther öröksége és a szabadegyházak, Theológiai Szemle, 1986, 278-281.

Szigeti Jenő: Morális törekvések a szabadegyházakban, Magyar Filozófiai Szemle, 19941-2. 277-295.

Szigeti Jenő: Reflexiók a kisebb protestáns egyházak közelmúltjáról. Meditáció a rendszerváltás idején, Diakónia, 1993. 3. 60-64.

Szigeti Jenő: Trends of Piety Churches of Hungary in the 20th Century. In: Gabor Barna (szerkesztő): Religious Movements and Communities in the 19th-20th Centuries, Szeged, 1999, 139-142.

Török Péter: És (amikor) destruktívak? Az új vallási mozgalmak szociológiája és hazai helyzete, Budapest, 2007, Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet - Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány - Híd Alapítvány.

Tucker, Ruth A.: Another Gospel. Alternative Religions and the New Age Movement, Grand Rapids (Michigan), 1989, Zondervan Publishing House.

Főoldal | Linkek | Jogi nyilatkozat | Kapcsolat | Rólunk

© 2007-2010 Copyright, KKMCS, All rights reserved.