Főoldal Oktatási segédanyagok Linkek Jogi nyilatkozat

Rólunk Kutatók Kapcsolat

Kisegyhz-kutat Egyeslet
FőoldalRólunkDokumentumokTanulmányokAdatbázisBibliográfiaKutatók

Rajki Zoltán publikációi 2.

Tanulmányok (folytatás)

1. Az állam és az egyház kapcsolatának jellemző vonásai a Kádár-korszakban. Egyháztörténeti Szemle, 2002/2. 74-86. oldal
1. Szabadegyházak nemzetközi kapcsolatainak jellemző vonásai 1965 és 1979 között. Egyháztörténeti Szemle, 2005/2. 114-128. oldal
2. Preobra ćenja u mađarskoj posle promene režima. Religija i tolerantija, 2005/4. 13-32. oldal
3. Egy sikeres misszió története. A Hetednapi Adventista Egyház kialakulása és fejlődése a Kárpát-medencében az Osztrák-Magyar Monarchia idejében, ATF Szemle, 2006/1. 29-50. oldal
4. A könyv megszületésének története. In: Daniel Heinz – Fazekas Csaba – Rajki Zoltán: Tanulmányok Szigeti Jenő 70. születésnapjára, Miskolc, 2006, Bíbor Kiadó, 271-277.
5. A karizmatikus jelenségek és a kommunista állam, avagy az egyháziasítás hatása a pünkösdi mozgalomra. In: Hegedűs Rita – Révay Edit: Úton ... Tanulmányok Tomka Miklós tiszteletére, Szeged, 2007, Szegedi Tudományegyetem Vallástudományi Tanszék, 209-220. Recenziók
1. L. R. Conradi élete és munkássága. Daniel Heinz: L. R. Conradi a Hetednapi Adventista Egyház misszionáriusa, evangélistája és szervezője Európában.Budapest, 2004, Élet és Egészség Kiadó. Protestáns Szemle, 2004/1. 67-69. oldal
2. Török Péter (2004) Magyarországi vallás kalauz,  Budapest , Akadémiai Kiadó, ATF Szemle, 2005/1. 73-75. oldal
3. Tomka Ferenc (2005) Halálra szántak. Mégis élünk! Egyházüldözés 1945-1990 és az ügynökkérdés. Budapest, Szent István Társulat, 487 oldal, ATF Szemle,2005/2. 72-74. oldal
4. Balogh Margit – Gergely Jenő (2005) Állam, egyházak, vallásgyakorlás Magyarországon, 1790-2005 (dokumentumok) I-II. Kötet, Budapest, História – MTA Történettudomány Intézete, ATF Szemle, 2005/2. 79-80. oldal
5. Kőbel Szilvia (2005) „ Oszd meg és uralkodj!” A pártállam és az egyházak, Budapest, Rejtjel Kiadó, ATF Szemle, 2006/1. oldal
6. Lakatos Judit (szerk) (2005) Keskeny utak. Tanulmányok a Magyarországi Metodista Egyház történetéből, Egyháztörténeti Szemle, 2006/1. 204-206. oldal
1. L. R. Conradi élete és munkássága. Daniel Heinz: L. R. Conradi a Hetednapi Adventista Egyház misszionáriusa, evangélistája és szervezője Európában. Budapest, 2004, Élet és Egészség Kiadó. Protestáns Szemle, 2004/1. 67-69. oldal
2. Török Péter (2004) Magyarországi vallás kalauz,  Budapest , Akadémiai Kiadó, ATF Szemle, 2005/1. 73-75. oldal
3. Tomka Ferenc (2005) Halálra szántak. Mégis élünk! Egyházüldözés 1945-1990 és az ügynökkérdés. Budapest, Szent István Társulat, 487 oldal, ATF Szemle,2005/2. 72-74. oldal
4. Balogh Margit – Gergely Jenő (2005) Állam, egyházak, vallásgyakorlás Magyarországon, 1790-2005 (dokumentumok) I-II. Kötet, Budapest, História – MTA Történettudomány Intézete, ATF Szemle, 2005/2. 79-80. oldal
5. Kőbel Szilvia (2005) „ Oszd meg és uralkodj!” A pártállam és az egyházak, Budapest, Rejtjel Kiadó, ATF Szemle, 2006/1. oldal
6. Lakatos Judit (szerk) (2005) Keskeny utak. Tanulmányok a Magyarországi Metodista Egyház történetéből, Egyháztörténeti Szemle, 2006/1. 204-206. oldal

Konferencia kiadvány

John Friederick Huenergardt, a Kárpát-medence adventizmusának megszervezője. Kút, 2003/3-4. 119-129. oldal

Egyéb

  1. A terézvárosi gyülekezet elmúlt öt éve a statisztika tükrében. Gyülekezeti Híradó, 2004. 2. szám 21. oldal
  2. Gondolatok az ügynökkérdésről. AdventInfo,  2005. március 12.  (VII. évfolyam 6. szám) 3-4. olda
  3. A Jó oldalán harcolunk a Rossz ellen,  Budapest , 2005, Heted7világ
  4. Életútinterjú Szigeti Jenővel. In: Daniel Heinz – Fazekas Csaba – Rajki Zoltán (szerk.): Tanulmányok Szigeti Jenő 70. születésnapjára, Miskolc, 2006, Bíbor Kiadó, 11-24. oldal
Főoldal | Linkek | Jogi nyilatkozat | Kapcsolat | Rólunk

© 2007-2010 Copyright, KKMCS, All rights reserved.