Főoldal Oktatási segédanyagok Linkek Jogi nyilatkozat

Rólunk Kutatók Kapcsolat

Kisegyház-kutató Egyesület
FőoldalRólunkDokumentumokTanulmányokAdatbázisBibliográfiaKutatók

Szigeti Jenő Ă©letrajza

Születési év

1936

Végzettség

Év: intézmény, szak Evangélikus Teológiai Akadémia 1965.

Szakképzettség

Lelkész

Jelenlegi munkahely, munkakör:

NyugdĂ­jas. Prof. emeritus

Tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével PhD, CSc DLA):

Év: fokozat 1978. PhD. Debreceni Teológiai Akadémia

CSc. 1988

Tudományos / művészeti / akadémiai tagság (MTA tagság); MTA doktora (DSc); “dr habil” cím:

1989. történelem/néprajz kandidátus

1999-től nem akadémikus köztestületi tag.

1999. habil. egyetemi tanár Habilitálás: ELTE Bölcsészettudományi Kar.

A Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István Ösztöndíj, vagy Békéssy György Posztdoktori Ösztöndíj juttatásának időpontja

1979-80-ban posztdoktori ösztöndíj. USA Andrews University

Eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak felsorolása, oktatásban töltött idő):

A Szabadegyházak Tanácsa Lelkészképzőjében 1967-1989.-ig újszövetségi tárgyakat és egyháztörténetet tanítottam. 1990-ben az Adventista Teológiai Főiskolán egyháztörténetet, majd rendszeres teológiát tanítottam. 1996-tól a Miskolci Egyetemen folklórt, bibliát és más művelődéstörténeti tárgyakat tanítottam.

Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása:

Negyvenedik éve tanítok a felsőoktatásban. 1967-ben megszerveztem a Szabadegyházak Tanácsa Lelkészképzőjét, mely 1989-ig állt fenn, és közel kétezer hallgatója volt. 1980-1989-ig főigazgatója voltam. 1990-ben megszerveztem az Adventista Teológiai Főiskolát és főigazgatója voltam 1996–ig, nyugdíjazásomig.

Tudományos/ szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása:

Kutatási területem a közép- kelet európai népi vallásosság vizsgálata. Errrő számos konferencián külföldön és itthon előadást tartottam. Kutattam az egyházi oktatás kérdéseit is, erre 1992-1994 között egy OTKA ösztöndíjat kaptam, amit sikeresen befejeztem. Két egyházi felsőoktatási intézményt szerveztem és a Biblia irodalomtörténeti szintű oktatásának módszertani kérdéseit kutattam.

FĹ‘oldal | Linkek | Jogi nyilatkozat | Kapcsolat | RĂłlunk

© 2007-2010 Copyright, KKMCS, All rights reserved.